DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.1.93.2020.22

Патогістологічні та гістохімічні особливості змін тканини печінки при неалкогольному стеатогепатиті залежно від наявності ішемічної хвороби серця

O. S. Khukhlina, O. B. Kuzminska, I. S. Davydenko, A. A. Antoniv, T. M. Antоfiichuk, Z. Ya. Kotsiubiichuk

Анотація


Мета дослідження — з’ясування патогістологічних та гістохімічних особливостей змін тканини печінки при неалкогольному стеатогепатиті (НАСГ) за коморбідності з ожирінням та ішемічною хворобою серця (ІХС) порівняно з перебігом НАСГ на тлі ожиріння.

Матеріал і методи. Для дослідження взято 18 зразків автопсійного матеріалу печінки померлих із НАСГ та ожирінням І ступеня, віком від 40 до 70 років, серед яких у 9 осіб прижиттєво встановлений НАСГ, ожиріння та у 9 — НАСГ, ожиріння та ІХС. Морфологічне дослідження печінки здійснювали за стандартною методикою. Зрізи забарвлювали гематоксиліном та еозином з оглядовою метою. Для виявлення компонентів сполучної тканини використали методики забарвлення гістологічних зрізів хромотропом-водним-блакитним за методом Н. З. Слінченка та бромфеноловим синім за методом Mikel Calvo.

Результати. При НАСГ на тлі ожиріння та ІХС відсоток гепатоцитів із стеатозом є у 2,5 раза вищим (р<0,05) порівняно з НАСГ без патології міокарда. За коморбідності НАСГ із ІХС істотно зростає відсоток гепатоцитів у стані зернистої або гідропічної дистрофії (в 1,2 раза (р<0,05)) та відсоток гепатоцитів з ознаками загибелі — переважно некрозу (в 1,6 раза (р<0,05)), іноді апоптозу. У хворих на НАСГ загальний відсоток гепатоцитів у стані альтерації (дистрофія, некроз чи апоптоз) є суттєво нижчим (60,9%) (р<0,05), ніж у хворих на НАСГ та ІХС (99,4%). За коморбідності НАСГ, ожиріння та ІХС у 100% випадків реєструвався ліпофусциноз гепатоцитів проти 33,3% випадків НАСГ без ІХС (р<0,009). Коморбідна ІХС за НАСГ на тлі ожиріння призводить до збільшення питомого об’єму сполучної тканини у паренхімі печінки — у 2,1 раза порівняно з НАСГ (р<0,05), а також до вищого ступеня її дозрівання.

Висновок. При неалкогольному стеатогепатиті у хворих на ішемічну хворобу серця розвиваються зміни, які знаходяться в тісному патогенетичному зв’язку між собою і полягають у венозному застої та гіпоксії печінки та стійкою активізацією вільнорадикальних процесів. Вказані процеси призводять до стійких морфологічних змін значної давності в тканині печінки з розростанням та ущільненням, більшим ступенем дозрівання сполучної тканини і пов’язані з активізацією фібробластів печінки.


Ключові слова


неалкогольний стеатогепатит; ішемічна хвороба серця; фіброз печінки; гідропічна дистрофія гепатоцитів; некроз; апоптоз

Повний текст:

PDF

Посилання


Pagadala MR, McCullough AJ. The relevance of liver histology to predicting clinically meaningful outcomes in nonalcoholic steatohepatitis. Clin Liver Dis. 2012;16(3):487-504. doi: 10.1016/j.cld.2012.05.006.

Farrell GC, van Rooyen D, Gan L, Chitturi S. NASH is an Inflammatory Disorder: pathogenic, prognostic and therapeutic implications. Gut Liver. 2012;6(2):149-71. doi: 10.5009/gnl.2012.6.2.149.

Fujii H, Kawada N. Inflammation and fibrogenesis in steatohepatitis. J Gastroenterol. 2012;47(3):215-25. doi: 10.1007/s00535-012-0527-x.

Chakraborty JB, Oakley F, Walsh MJ. Mechanisms and biomarkers of apoptosis in liver disease and fibrosis. Int J Hepatol. 2012;2012:648915. doi: 10.1155/2012/648915.

Itagaki H, Shimizu K, Morikawa S, Ogawa K, Ezaki T. Morphological and functional characterization of non-alcoholic fatty liver disease induced by a methionine-choline-deficient diet in C57BL/6 mice. Int J Clin Exp Pathol. 2013;6(12):2683-96.

Khukhlina OS, Antoniv AA, Kuz'mins'ka OB, Liakhovych OD, Mandryk OIe. Intensyvnist' fibrozoutvorennia v pechintsi khvorykh na nealkohol'nyi steatohepatyt na tli ozhyrinnia I-II stupeniv ta khronichnu khvorobu nyrok [The intensity of fibrosis in the liver of patients with non-alcoholic steatohepatitis on the background of obesity I-II degrees and chronic kidney disease]. Zdobutky klinichnoi i eksperymental'noi medytsyny. 2018;2:147-51. doi: 10.11603/1811-2471.2018.v0.i2.8474. (in Ukrainian).

Anstee QM, Targher G, Day CP. Progression of NAFLD to diabetes mellitus, cardiovascular disease or cirrhosis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2013;10(6):330-44. doi: 10.1038/nrgastro.2013.41.

Slinchenko NZ. Bystraya i prochnaya okraska soedenitel'noy tkani, gialina, fibrina i fibrinoidov [Fast and durable staining of connective tissue, hyaline, fibrin and fibrinoids]. Arkhiv patologii. 1964;26(2):84. (in Russian).

Davydenko IS. Zakhody standartyzatsii histokhimichnoi metodyky na okysniuval'nu modyfikatsiiu bilkiv [Measures of standardization of histochemical technique for oxidative modification of proteins]. Ukrains'kyi medychnyi al'manakh. 2013;16(3):180-1. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 O. S. Khukhlina, O. B. Kuzminska, I. S. Davydenko, A. A. Antoniv, T. M. Antоfiichuk, Z. Ya. Kotsiubiichuk

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019