Ефективність застосування аторвастатину у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім цукровим діабетом типу 2

Автор(и)

  • N. V. Chernetska

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.1.93.2020.25

Ключові слова:

хронічне обструктивне захворювання легень, цукровий діабет типу 2, аторвастатин, лікування

Анотація

Мета роботи – вивчити ефективність застосування аторвастатину у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) із супутнім цукровим діабетом (ЦД) типу 2.

Матеріал і методи. Обстежено 49 пацієнтів на ХОЗЛ із супутнім ЦД типу 2. Пацієнтам, окрім стандартної терапії, призначали аторвастатин 20-40 мг 1 раз на добу впродовж шести місяців. При обстеженні пацієнтів використовували САТ-тест, тест із 6-хвилинною ходьбою, інтегральний індекс BODE, спірометрію, біоімпедансний аналіз. У динаміці лікування оцінювали також ліпідний спектр крові, вуглеводний обмін, функціональний стан ендотелію, рівень лептину, адипонектину, резистину, фактора некрозу пухлин-α (ФНПα), трансформуючого фактора росту- β1 (ТФРβ1) та С-реактивного білка (СРБ) у сироватці крові.

Результати. При аналізі показників біоімпедансометрії в динаміці лікування аторвастатином у хворих на ХОЗЛ із супутнім ЦД типу 2 встановлено достовірне зниження відсотка жирової маси, вісцерального жиру та ІМТ. При оцінці спірометрії, відзначалась тенденція до зростання ОФВ1, проте достовірності не було (р>0,05). Через шість місяців лікування аторвастатином у хворих на ХОЗЛ із супутнім ЦД типу 2 спостерігалось достовірне зниження задишки на 61,8% (р>0,05), зменшення кількості балів за САТ-тестом на 40,7% (р<0,001) та зростання відстані пройденої за 6 хв на 14,9% (р<0,001). Інтегральний індекс BODE наприкінці лікування зменшувався на 49,9% (р<0,001). Аналіз показників ліпідного спектра крові показав достовірне зниження загального ХС, ХС ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ, ТГ (р<0,001), проте ХС ЛПВЩ достовірних змін не зазнавав (р>0,05). Рівні адипоцитокінів (лептину та резистину), ФНПα, ТФРβ1 та СРБ у сироватці крові при використанні аторвастатину у хворих на ХОЗЛ із супутнім ЦД типу 2 достовірно знижувалися за відсутності достовірних змін адипонектину (р>0,05). Аналіз показників функціонального стану ендотелію наприкінці лікування показав вірогідне зростання рівня нітратів/нітритів на 35,3% (р<0,001), зниження КЦЗЕ у 2 рази (р<0,001) та ЕТ-1 у 2,3 раза (р<0,001). За результатами дослідження, аторвастатин достовірно не впливав на вуглеводний обмін, але покращував ліпідний спектр крові. Отже, у пацієнтів на ХОЗЛ із супутнім ЦД типу 2 використання аторвастатину не погіршує перебіг ЦД, проте, можливо, призводить до зменшення кардіоваскулярного ризику, покращуючи показники вуглеводного обміну. Враховуючи, що статини покращують функціональний стан ендотелію, вивчався вплив аторвастатину на ендотеліальну дисфункцію у хворих на ХОЗЛ із супутнім ЦД типу 2. Встановлено зростання рівня нітратів/нітритів та зниження КЦЗЕ , рівня ЕТ-1 у сироватці крові.

Висновки. Отже, шестимісячне застосування аторвастатину в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім цукровим діабетом типу 2 покращує склад тіла, толерантність хворих до фізичного навантаження, якість життя, прогноз та зменшує тяжкість перебігу коморбідної патології на тлі зниження проявів системного запалення, ендотеліальної дисфункції із покращенням ліпідного спектра крові.

Посилання

Hanson C, Bowser EK, Frankenfield DC, Piemonte TA. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A 2019 Evidence Analysis Center Evidence-Based Practice Guideline. J Acad Nutr Diet. 2020 Feb 17;pii:S2212-2672(19)31696-X. doi: 10.1016/j.jand.2019.12.001.

Walton GM, Stockley JA, Griffiths D, Sadhra CS, Purvis T, Sapey E. Repurposing Treatments to Enhance Innate Immunity. Can Statins Improve Neutrophil Functions and Clinical Outcomes in COPD? J Clin Med. 2016 Oct 11;5(10)pii:E89.

Mroz RM, Lisowski P, Tycinska A, Bierla J, Trzeciak PZ, Minarowski L, et al. Anti-inflammatory effects of atorvastatin treatment in chronic obstructive pulmonary disease. A controlled pilot study. J Physiol Pharmacol. 2015;66(1):111-28.

Zhang W, Zhang Y, Li CW, Jones P, Wang C, Fan Y. Effect of statins on COPD: a meta-analysis of randomized controlled trials. Chest. 2017;152(6):1159-68.

Citgez E, van der Palen J, Koehorst-ter Huurne K, Movig K, van der Valk P, Brusse-Keizer M. Statins and morbidity and mortality in COPD in the COMIC study: a prospective COPD cohort study. BMJ Open Respir Res. 2016;3(1):e000142. doi: 10.1136/bmjresp-2016-000142.

Balaguer C, Peralta A, Ríos Á, Iglesias A, Valera JL, Noguera A, et al. Effects of simvastatin in chronic obstructive pulmonary disease: Results of a pilot, randomized, placebo-controlled clinical trial. Contemp Clin Trials Commun. 2016;2:91-6. doi: 10.1016/j.conctc.2015.12.008.

Raymakers AJ, Sadatsafavi M, Sin DD, De Vera MA, Lynd LD. The impact of statin drug use on all-cause mortality in patients with COPD: a population-based cohort study. Chest. 2017;152(3):486-93. doi: 10.1016/j.chest.2017.02.002.

Maneechotesuwan K, Kasetsinsombat K, Wongkajornsilp A, Barnes PJ. Simvastatin up-regulates adenosine deaminase and suppresses osteopontin expression in COPD patients through an IL-13-dependent mechanism. Respir Res. 2016;17(1):104.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-27

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ