Кейс-метод як ефективний інструмент професіонально-орієнтованого навчання у закладах вищої медичної освіти

Автор(и)

  • I. B. Samura
  • O. V. Tyhonovsky

DOI:

https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.1.93.2020.31

Ключові слова:

кейс-метод, інноваційні освітні технології, компетентнісний підхід, медична освіта

Анотація

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України орієнтація на входження до європейського освітнього простору, сучасні процеси соціально-економічного розвитку зумовлюють необхідність теоретичного осмислення та якісного оновлення системи професійної підготовки лікаря в закладах вищої медичної освіти, а навчальний процес вимагає подальшого удосконалення.

Мета роботи — підвищення ефективності навчального процесу та створення вміння під професійним кутом зору, сприймати, самостійно осмислювати будь-яку наочну, вербальну інформацію, ухвалювати власні обґрунтовані рішення, визначати оптимальні шляхи реалізації цього рішення.

Матеріал і методи. Останніми роками модернізація української медичної освіти орієнтована на пошук нових, ефективних методів навчання. На основі проведеного контент-аналізу ключового поняття дослідження з’ясовано, що кейс-метод являє собою не просто реалістичний опис подій, а єдиний інформаційний комплекс, що дозволяє зрозуміти ситуацію.

Результати. Нові освітні стандарти вищої медичної освіти сфокусовані на реалізації компетентнісного підходу в підготовці майбутніх лікарів. Викладачі повинні орієнтуватися на особисту і професійну індивідуальність кожного студента, використовувати в процесі навчання диференційований підхід, інтерактивні форми і методи навчання. Для реалізації цієї мети викладач повинен навчитися розробляти сценарій практичних занять, віддаючи перевагу сучасним активним та інтерактивним методам та технологіям, серед яких — кейс-метод. Впровадження у навчальний процес кейс-технологій сприяє формуванню у студентів навичок здійснювати компетентні і конструктивні дії під час проведення ефективної і безпечної фармакотерапії. Важлива роль відводиться розкриттю сутності та основної ідеї кейс-методу, визначенню переваг та недоліків при застосуванні даного методу в навчанні студентів вищого медичного навчального закладу. Здійснена класифікація кейс-методу, визначено орієнтовний алгоритм роботи викладача та студента над кейсом.

Висновки. Застосування кейс-методу при вивченні студентами медичного факультету дисциплін «Фармакологія» і «Побічна дія ліків» дозволяє підвищити якість засвоєння цих дисциплін, удосконалити застосування теоретичних знань про лікарські засоби та їх побічну дію, а також забезпечує розвиток особистості майбутніх лікарів, їх професійних якостей та клінічного мислення.

Посилання

Al'chuk OI, Voloschuk NI, Lozyns'ka LF. Formuvannia profesional'nykh kompetentsii u maibutnikh likariv u systemi novitnikh tekhnolohii [Formation of professional competencies in future doctors in the system of the latest technologies]. Medychna osvita. 2016;1:5-7. (in Ukrainian).

Koval'chuk LIa. Novitni shliakhy vdoskonalennia pidhotovky fakhivtsiv u Ternopil's'komu derzhavnomu medychnomu universyteti imeni I.Ya. Horbachevs'koho [New ways of improving the training of specialists at the I.Ya. Ternopil State Medical University Gorbachevsky]. Medychna osvita. 2010;2:27-30. (in Ukrainian).

Sukharnikov MIu. Kontseptual'ni pidstavy rozrobky i vprovadzhennia natsional'noi ramky (akademichnykh) kvalifikatsii Ukrainy [Conceptual grounds for the development and implementation of the national (academic) qualifications framework of Ukraine]. Vyscha shkola. 2012;3:16-38. (in Ukrainian).

Аnuradha J, Mayank T. Innovations in pharmacology teaching. Int J Pharm Beomed Res. 2010;1(2):62-4.

Crosier D, Parveva T. The Bologna Process: Its impact on higher education development in Europe and beyond, Fundamentals of Educational Planning: Paris: UNESCO; 2013. 97 p.

Pearce J, Robinson RB. Cases in Strategic Management.Burr Ridge, Illinois. Boston, Massachusetts. Sydney, Australia; 2009. 935 p.

Haddouchane Z, Bakkali S, Ajana S, Gassemi K. The application of the competency-based approach to assess the training and employment adequacy problem. Intern J Education. 2017;5(1):47-53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-27

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ