DOI: https://doi.org/10.24061/2413-0737.XXIV.1.93.2020.12

Морфологічні особливості печінки при алкогольному гепатиті у поєднанні з гіпертонічною хворобою

V. E. Molodtsov, I. S. Davydenko, O. I. Fediv

Анотація


Мета роботи — дослідити морфологічні особливості печінки при алкогольному гепатиті в поєднанні з гіпертонічною хворобою.

Матеріал і методи. Досліджено аутопсійний матеріал (34 випадки) печінки померлих з клінічним діагнозом «Алкогольна хвороба печінки». Остаточний діагноз форми алкогольного ураження печінки з’ясовувався при мікроскопічному дослідженні гістологічних зрізів печінки з використанням методики оглядового забарвлення (гематоксилін і еозин) та трьох гістохімічних методик: забарвлення хромотропом -водним блакитним за Н, З. Слінченком (для оцінки стану колагенових білків), забарвлення бромфеноловим синім за Mikel Calvo (для оцінки процесів окиснювальної модифікації білків та для оцінки загальної концентрації білків), забарвлення вільних аміногруп білків у нінгідриново-шифововській реакції за Yasuma та Ichikawa для оцінки процесів обмеженого протеолізу.

Результати. Гістологічне дослідження препаратів печінки хворих на алкогольний гепатит показало типову картину запального процесу в поєднанні із стеатозом. Запалення локалізувалося переважно в сполучній тканині портальних трактів у вигляді лімфоцитарних інфільтратів із домішками поліморфноядерних лейкоцитів. Питомий об’єм інфільтратів у хворих на гіпертонічну хворобу в середньому не відрізнявся від хворих без гіпертонічної хвороби. Густина інфільтрації лімфоцитами та поліморфноядерними лейкоцитами була дуже нерівномірною навіть у межах однієї печінки. Але можна відзначити, що інфільтрація портальних трактів у цілому була більш густою, ніж перипортальних зон печінкових часточок. Строма портальних трактів у окремих пацієнтів була трохи набряклою. Синусоїди печінкових часточок дещо розширені, з повнокров’ям. Спостерігаються крововиливи в строму портальних трактів та навколо них. При гіпертонічній хворобі питомий об’єм крововиливів більше, ніж у два рази перевищує показники хворих на алкогольний гепатит без гіпертонічної хвороби. При гіпертонічній хворобі значно вищим є як відсоток гепатоцитів у стані жирової дистрофії, так і в стані некрозу. Жирова дистрофія носила переважно великокраплинний характер в обох групах дослідження, частина гепатоцитів була з ознаками середньокраплинної жирової дистрофії. Характер жирових крапель не залежав від наявності гіпертонічної хвороби. Некроз носив або колікваційний характер (траплялося частіше), або в інших випадках некроз був жировим. При гіпертонічній хворобі був вищим питомий об’єм сполучної тканини портальних трактів та колагенових волокон (p<0,05). Для гепатоцитів з ознаками жирової дистрофії коефіцієнт R/B при гіпертонічній хворобі перевищував цей показник у спостереженнях алкогольного гепатиту без гіпертонічної хвороби. При алкогольному гепатиті на фоні гіпертонічної хвороби у всіх гепатоцитах спостерігається також зростання процесів обмеженого протеолізу. Важливим фактом стало встановлення більшого рівня протеолізу в сполучнотканинних волокнах.

Висновки. При алкогольному гепатиті у пацієнтів з гіпертонічною хворобою порівняно з пацієнтами без гіпертонічної хвороби спостерігається збільшення відсотка гепатоцитів у стані жирової дистрофії та відсотка гепатоцитів у стані некрозу, зростання питомого об’єму крововиливів, підвищення питомого об’єму сполучної тканини з паралельним збільшенням питомого об’єму колагенових волокон та оптичної густини забарвлення колагенових волокон. Також має місце інтенсифікація процесів вільнорадикального окиснення білків та обмеженого протеолізу в гепатоцитах та сполучнотканинних волокнах.


Ключові слова


алкогольний гепатит; артеріальна гіпертензія; морфологічні особливості

Повний текст:

PDF

Посилання


Skrypnyk IM, Maslova HS. Alkohol'na khvoroba pechinky: shliakhy pidvyschennia detoksykatsiinoi funktsii pechinky [Alcoholic liver disease: ways to increase liver detoxification function]. Semeynaya meditsina. 2015;6:7-15. (in Ukrainian).

Singal AK, Bataller R, Ahn J, Kamath PS, Shah VH. ACG Clinical Guideline: Alcoholic Liver Disease. Am J Gastroenterol. 2018;113(2):175-94. doi: 10.1038/ajg.2017.469.

Shipley LC, Kodali S, Singal AK. Recent updates on alcoholic hepatitis. Dig Liver Dis. 2019;51(6):761-68. doi: 10.1016/j.dld.2019.03.023.

Tumanskiy VA, Fen' SV, Tumanskaya LM. Patomorfologicheskiy analiz neblagopriyatnykh posledstviy nealkogol'nogo i alkogol'nogo steatogepatita [Pathomorphological analysis of the adverse effects of non-alcoholic and alcoholic steatohepatitis]. Morfolohiia. 2017;11(4):59-74. (in Russian).

Kolesnikova EV. Nealkogol'naya zhirovaya bolezn' pecheni i arterial'naya gipertenziya: chego my dostigli v ponimanii problemy [Non-alcoholic fatty liver disease and arterial hypertension: what have we achieved in understanding the problem]. Ukrains'kyi medychnyi chasopys. 2014;3:61-6. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2020 V. E. Molodtsov, I. S. Davydenko, O. I. Fediv

Технічний редактор журналу, Кривецький І.В., 2019