Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 2 (82) p.2 (2017) ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ, ОКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ, ВМІСТ КІНЦЕВИХ МЕТАБОЛІТІВ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, КОМОРБІДНУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ Анотація  PDF
V.V. Boyko, S.V. Biletskyi, S.S. Biletskyi
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ Анотація  PDF
V.K. Tashchsuk, O.S. Polianska, T.N. Amelina
 
Том 23, № 4 (92) (2019) Вплив метаболітотропної терапії на метаболічні показники крові у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом 2-го типу з різними генотипами гена PPARγ2 Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, L. P. Sydorchuk, V. V. Boyko, T. V. Kazantseva, O. A. Petrynych
 
Том 23, № 1 (89) (2019) Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу III стадії у поєднанні з ішемічною хворобою серця та їх корекція кверцетином і аргініном гідрохлоридом Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, T. V. Kazantseva, O. А. Petrynych, Ya. M. Shkraba
 
Том 17, № 1 (65) (2013) Порушення функціонального стану ендотелію у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з метаболічним синдромом Анотація  PDF
O. I. Fediv, I. O. Sitsinska
 
Том 17, № 3 (67) p.2 (2013) Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та вміст монооксиду нітрогену у крові хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця Анотація  PDF
S. V. Bilets’kyi, L. Ya. Koval’chuk, O. A. Petrynych, T. V. Kazanseva
 
Том 23, № 3 (91) (2019) Вплив індексу маси тіла на вираженість метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2 Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, O. A. Petrynych, T. V. Kazantseva, I. V. Marchuk
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Захворюваність серцево-судинної системи працівників залізничного транспорту «шумонебезпечних» професій та контингенту поза дією виробничих факторів Анотація  PDF
S. V. Balaban, B. V. Panov, A. A. Svirsky, I. V. Savitsky
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Лептинемія та показники варіабельності ритму серця і прогноз у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням Анотація  PDF
O. Radchenko, N. Bek, V. Potapov
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Новий погляд на дерматогліфіку - як метод діагностики гіпертонічної хвороби Анотація  PDF
I. P. Pashkova, H. O. Palahniuk, V. A. Ruzhanskaya, V. N. Zhebel, N. V. Zhebel
 
Том 22, № 4 (88) (2018) Визначення плазмового рівня галектину – 3 у пацієнтів із гіпертонічною хворобою II стадії молодого та середнього віку Анотація  PDF
T. P. Onyshсhuk
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Вплив донатора оксиду азоту на стан коагуляційного гемостазу та фібринолізу у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом типу 2 Анотація  PDF
D. V. Shorikova, E. I. Shorikov
 
Том 17, № 1 (65) (2013) Вплив піоглітазону на гемостаз та протеоліз у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом другого типу Анотація  PDF
S. V. Bilets’kyi, O. A. Petrynich, T. V. Kazantseva
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу, хронічне обструктивне захворювання легень та особливості їх поєднаного перебігу (огляд літератури) Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, M. P. Sumariuk
 
Том 17, № 2 (66) (2013) Особливості морфофункціонального стану серця, судин та ендотеліальної функції в осіб із поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби Анотація  PDF
V. G. Deinega, V. V. Kryvenko
 
Том 17, № 3 (67) p.2 (2013) Особливості патоморфологічних змін та інтенсивності фіброзоутворення у печінці хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідного перебігу з гіпертонічною хворобою II стадії Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, A. Ye. Mandryk, V. S. Haidychuk, A. A. Antoniv
 
Том 17, № 3 (67) p.2 (2013) Особливості метаболічних показників у хворих на гіпертонічну хворобу та в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу залежно від рівня інсулінемії Анотація  PDF
О. А. Petrynych
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Рівень загального фібриногену як фактор кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла Анотація  PDF
L. M. Strilchuk
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Показники ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вміст кінцевих метаболітів монооксиду нітрогену крові у хворих на гіпертонічну хворобу та в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, M. P. Sumariuk, O. A. Petrynych
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу як науковий напрямок кафедри сімейної медицини Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, O. A. Petrynych, T. V. Kazantseva
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Патогенетичні особливості терапії гіпертонічної хвороби у пацієнтів із супутнім абдомінальним ожирінням та дефіцитом маси тіла Анотація  PDF
V. K. Tashchuk, V. I. Denysiuk, H. I. Hrebtii
 
Том 18, № 1 (69) (2014) Особливості показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від рівня інсулінемії Анотація  PDF
О. А. Petrynych
 
1 - 22 з 22 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо