Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ВПЛИВ МЕТФОРМІНУ НА КАРДІОВАСКУЛЯРНИЙ РИЗИК У ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ ІЗ ОЖИРІННЯМ ТА ПОРУШЕННЯМ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ НА СТАДІЇ ПРЕДІАБЕТУ Анотація  PDF
T.S. Vatseba
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ТИПОВІ ПОМИЛКИ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОГОСПІТАЛЬНОМУ ЕТАПІ ПОТЕРПІЛИМ ІЗ ПОЛІТРАВМОЮ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ Анотація  PDF
S.D. Khimich, O.M. Chemerys
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПІВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ЛЕПТИНУ (ARG223GLN) У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Й ОЖИРІННЯ Анотація  PDF
O.I. Kadykova
 
Том 21, № 3 (83) (2017) ВІТРОНЕКТИН ЯК МАРКЕР ПРОГНОЗУ ПОВТОРНИХ КАРДІОВАСКУЛЯРНИХ ПОДІЙ ПРОТЯГОМ 6-МІСЯЧНОГО ТЕРМІНУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА ЗА НАЯВНОСТІ ОЖИРІННЯ Анотація  PDF
К.М. Borovyk, P.G. Kravchun, N.G. Ryndina
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ПАТОГЕНЕТИЧНІ ТА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ, ПОВ’ЯЗАНОГО З ОЖИРІННЯМ ТА ЇХ ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ Анотація  PDF
N.V. Chmyr, R.Ya. Dutka
 
Том 21, № 3 (83) (2017) АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ACE (I/D) ТА PPAR-G2 (PRO12ALA) ІЗ РОЗВИТКОМ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ОЖИРІННЯ Анотація  PDF
Yu.M. Yarynych, L.P. Sydorchuk
 
Том 23, № 3 (91) (2019) Клініко-функціональні особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки з метаболічним синдромом залежно від типу інсулінемії та ступеня ожиріння Анотація  PDF
O. I. Kocherzhat
 
Том 23, № 1 (89) (2019) Зміни товстокишкового мікробіома та показники ліпідного спектра крові у хворих на синдром подразненої кишки у поєднанні з ожирінням Анотація  PDF
G. V. Grygoruk, V. G. Myshchuk, N. V. Tserpiak
 
Том 22, № 4 (88) (2018) Вплив ожиріння на метаболічні та морфологічні зміни підшлункової залози Анотація  PDF
M. Yu. Kochmar, Y. V. Lytvak, A. A. Herbut
 
Том 22, № 4 (88) (2018) Визначення плазмового рівня галектину – 3 у пацієнтів із гіпертонічною хворобою II стадії молодого та середнього віку Анотація  PDF
T. P. Onyshсhuk
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Копептин, MRproADM і показники кардіогемодинаміки у хворих на гострий інфаркт міокарда залежно від наявності ожиріння Анотація  PDF
A. S. Yermak, P. G. Kravchun, N. G. Ryndina, P. I. Rynchak
 
Том 22, № 2 (86) (2018) Можливі ускладнення перебігу травматичної хвороби у пацієнтів з поєднаною травмою тіла на тлі ожиріння Анотація  PDF
S. D. Khimich, O. M. Chemerys
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Рівень загального фібриногену як фактор кардіоваскулярного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла Анотація  PDF
L. M. Strilchuk
 
Том 23, № 3 (91) (2019) Вплив індексу маси тіла на вираженість метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом типу 2 Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, V. V. Boyko, O. A. Petrynych, T. V. Kazantseva, I. V. Marchuk
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Стан компонентів сполучної тканини та системного протеолізу у хворих на хронічний панкреатит та ожиріння Анотація  PDF
O. S. Khukhlina, V. S. Smandych
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Фармакоінвазивна стратегія у хворих на постінфарктний кардіосклероз, цукровий діабет 2-го типу та з ожирінням Анотація  PDF
P. P. Kravchun
 
Том 18, № 3 (71) (2014) Стан системи гемостазу при хронічному обструктивному захворюванні легень, поєднаному з ожирінням Анотація  PDF
A. Y. Stupnytska
 
Том 19, № 2 (74) (2015) Cкринінг показників ендотеліальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням Анотація  PDF
Z. M. Kit
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Показники біоімпедансометрії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутнім ожирінням та толерантність до фізичного навантаження Анотація  PDF
G. Y. Stupnytska
 
Том 18, № 2 (70) (2014) Патогенетичні особливості терапії гіпертонічної хвороби у пацієнтів із супутнім абдомінальним ожирінням та дефіцитом маси тіла Анотація  PDF
V. K. Tashchuk, V. I. Denysiuk, H. I. Hrebtii
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Особливості перебігу хронічної хвороби нирок на тлі ожиріння та надлишкової маси тіла Анотація  PDF
O. M. Radchenko, Z. V. Derkach
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Вплив аторвастатину на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від генотипу за ɛ2/ɛ3/ɛ4 поліморфізмом гена аполіпопротеїну Е та маси тіла Анотація  PDF
O. V. Psarova
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Особливості вуглеводного обміну у пацієнтів із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння залежно від Pro197Leu поліморфізму гена GPX 1 Анотація  PDF
N. O. Abramova, N. V. Pashkovska
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Зміни секреторної активності адипоцитів та вмісту ліпідів під впливом лікування хворих на артеріальну гіпертензію і ожиріння. Роль поліморфізму генів Анотація  PDF
A. A. Sokolenko, L. P. Sydorchuk, M. O. Sokolenko
 
Том 19, № 3 (75) (2015) Особливості порушення функції нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та ожиріння при гіпотиреозі Анотація  PDF
L. V. Olenych, O. M. Radchenko, N. S. Bek, L. N. Olenych
 
1 - 25 з 29 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо