Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 2 (82) p.1 (2017) ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПІВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ЛЕПТИНУ (ARG223GLN) У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ Й ОЖИРІННЯ Анотація  PDF
O.I. Kadykova
 
Том 22, № 4 (88) (2018) Зміни гематологічних показників у хворих на хронічну серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та супутнім залізодефіцитом Анотація  PDF
M. O. Kolesnyk
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Особливості еритропоезу, імунозапалення і геометрії лівого шлуночка у хворих з анемією на тлі хронічної серцевої недостатності залежно від наявності або відсутності супутньої хронічної хвороби нирок Анотація  PDF
N. H. Ryndina
 
Том 21, № 1 (81) (2017) Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів у лікуванні хронічної серцевої недостатності (огляд літератури) Анотація  PDF
S. V. Biletskyi, T. V. Kazantseva, O. A. Petrynych, V. V. Boyko
 
Том 17, № 4 (68) (2013) Цитокіновий статус у хворих на хронічний панкреатит з ішемічною хворобою серця за хронічної серцевої недостатності Анотація  PDF
O. I. Fediv, D. O. Hontsariuk
 
Том 18, № 4 (72) (2014) Цитокіновий статус і матриксна металопротеїназа-9 у пацієнтів із кардіоренальним синдромом на тлі хронічної серцевої недостатності і цукрового діабету 2-го типу Анотація  PDF
A. V. Narizhna, P. G. Kravchun, N. G. Ryndina
 
Том 19, № 1 (73) (2015) Сучасні аспекти діуретичної терапії хронічної серцевої недостатності у розрізі доказової медицини Анотація  PDF
G. I. Hrebtiy
 
Том 20, № 4 (80) (2016) Оцінка толерантності до фізичного навантаження пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю залежно від показників якості життя Анотація  PDF
Ju. V. Savitska
 
Том 17, № 2 (66) (2013) Екстракт гінкго білоба як засіб ад’ювантної терапії хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу із супутнім хронічним холециститом Анотація  PDF
N. V. Bachuk-Ponych
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Патогенетична роль системи оксиду азоту і його метаболітів у розвитку та прогресуванні хронічної серцевої недостатності Анотація  PDF
M. G. Mukhamedova, A. M. Yusupov, N. Yu. Khalimbetova
 
Том 22, № 3 (87) (2018) Порівняльна характеристика фуросеміду і торасеміду щодо показників якості життя та клініко-функціонального статусу хворих на хронічну серцеву недостатність Анотація  PDF
M. G. Mukhamedova
 
Том 23, № 3 (91) (2019) Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу на тлі супутнього анемічного синдрому за даними ретроспективного аналізу Анотація  PDF
N. S. Mykhailovska, M. A. Konovalova, T. O. Kulinich, O. V. Shershniova
 
Том 17, № 3 (67) p.2 (2013) Фібриляція передсердь при коморбідності хронічної хвороби нирок та хронічній серцевій недостатності: вікові аспекти Анотація  PDF
V. A. Chernyshov, A. A. Nesen
 
1 - 13 з 13 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо