Том 22, № 2 (86) (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Маркери оксидативного стресу у доношених новонароджених дітей з ренальною дисфункцією PDF
А. G. Babintseva 3-9
Відмінності морфології і морфометричних показників колото-різаних ран залежно від їх локализації на тілі PDF
F. H. Boymanov, S. I. Indiaminov, T. M. Mardonov 10-14
Стійкість мікобактерії туберкульозу до ізоніазиду: епідеміологія, діагностика та результати лікування моно- та полірезистентного туберкульозу у Харківській області PDF
O. O. Hovardovska, O. S. Shevchenko 15-23
5-річна динаміка показників ліпідограми у хворих на ішемічну хворобу серця після реваскуляризації PDF
R. R. Guta, O. M. Radchenko 24-29
Вплив вітаміну D на клініко–патогенетичний перебіг множинного склерозу PDF
L. M. Zheliba, A. I. Semenenko, S. L. Malyk, H. I. Hrebtiy 30-35
Клінічно-анамнестичні особливості перебігу респіраторно-синцитіальної вірусної інфекції у новонароджених, які перебували на стаціонарному лікуванні в обласній дитячій клінічній лікарні PDF
L. V. Koliubakina, O. V. Vlasova, L. M. Stefanchuk 36-40
Зв’язок різних варіантів генотипу поліморфізмів rs1044498 та rs997509 гена ENPP 1 з показниками вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ЦД 2-го типу PDF
I. V. Marchenko, V. Yu. Harbuzova, Ye. I. Dubovyk 41-46
Маркери ранньої діагностики стеатозу печінки у хворих на ішемічну хворобу серця PDF
N. S. Mykhailovska, L. E. Miniailenko, L. N. Serheieva, T. V. Oliinyk 47-54
Значення вимірюваного коефіцієнта дифузії МРТ у оцінці ранньої терапевтичної відповіді при системній терапії нирково-клітинного раку PDF
Y. O. Mytsyk 55-59
Перебіг кору на Буковині в умовах сьогодення PDF
V. D. Moskaluk, I. V. Rudan, I. V. Balanyuk, E. V. Myronyk, T. R. Kolotylo 60-64
Особливості клінічних проявів непсихотичних психічних порушень у демобілізованих учасників бойових дій на Сході України PDF
R. A. Nikoriak 65-69
Профілактика виникнення порушень фетоплацентарного комплексу в ранні терміни гестації при низькій плацентації PDF
S. V. Pecheriaha, I. N. Marynchynа 70-75
Ефективність препарату цитофлавін при комплексній патогенетичній терапії черепно-мозкової травми у вояків антитерористичної операції PDF
M. H. Semchysyn 76-82
Клініко-патогенетична роль ендогенних та екзогенних металів при гонококсартрозі, що містяться в протезах колінних й кульшових суглобів PDF
O. V. Syniachenko, M. V. Sokrut, F. V. Klymovytskyi, O. P. Sokrut 83-89
Вплив експериментального алоксанового діабету на морфологію легеневих структур щурів віку прогресивного росту PDF
T. P. Teslyk 90-95
Можливі ускладнення перебігу травматичної хвороби у пацієнтів з поєднаною травмою тіла на тлі ожиріння PDF
S. D. Khimich, O. M. Chemerys 96-100
Особливості перебігу неалкогольного стеатогепатиту та хронічної хвороби нирок, ефективність патогенетичної корекції PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv, O. Ie. Mandryk, O. B. Kuzminska, I. V. Dudka, T. V. Dudka 101-108
Особливості перебігу пубертатного періоду у дівчат із порушенням менструальної функції PDF
Yu. V. Tsysar 109-112
Вплив тривалого вживання малих доз хлористого кадмію на кислоторегулювальну функцію нирок у білих щурів за умов водного навантаження PDF
K. M. Chala, A. A. Khodorovska, G. M. Chernikova, L. A. Andrushchak 113-117
Порівняльна оцінка ефективності різних типів антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію й ожиріння PDF
О. V. Shaparenko, P. G. Kravchun 118-128
Функціональний стан системи антиоксидного захисту у щурів з пародонтитом на фоні гіпер- та гіпотиреозу PDF
V. V. Shcherba, M. M. Korda 129-137
Особливості клінічно-біохімічних показників у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки PDF
Yu. M. Yarynych 138-143

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Лазерне випромінювання. Основні напрямки використання в біології і медицині. Перспективи розвитку PDF
D. I. Ostafiichuk, A. B. Horkunenko, T. O. Plaksivaya, H. V. Voloshchuk 144-148
Аспірин: сучасний погляд на добре відомий препарат (огляд літератури) PDF
N. M. Palibroda, M. Y. Butnaru, O. I. Lavrova 149-153

ВИПАДКИ ІЗ ПРАКТИКИ

Клінічний випадок ендоваскулярного лікування хронічної артеріальної недостатності головного мозку у пацієнтів з критичною ішемією нижніх кінцівок PDF
B. A. Alyavi, Sh. A. Iskhakov, S. E. Kamilova, J. K. Uzoqov 154-158

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Професійні і соціально-психологічні проблеми адаптації студентів-переселенців медиків та основні напрямки їх педагогічної підтримки PDF
I. S. Mykhaloiko, O. Ya. Mykhaloiko, I. Ya. Mykhaloiko, I. R. Popadynets 159-163
Проблеми та перспективи нормативно-правового забезпечення медичної освіти на післядипломному рівні PDF
O. E. Sichkoriz 164-171
Особливості підготовки лікарів-інтернів за фахом «Загальна практика-сімейна медицина» на факультеті післядипломної освіти в умовах сьогодення PDF
V. V. Khomovskyi, N. Yu. Osovska, Yu. V. Savitska, O. V. Yuzvyshyna, Yu. V. Mazur 172-177

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Зельман Абрахам Ваксман – один із п’яти геніїв світової мікробіології та імунології, які народжені в Україні (до 130-річчя від дня народження і 45-річчя від дня смерті) PDF
S. Ye. Deineka, L. I. Sydorchuk, A. O. Mikheiev, A. R. Sydorchuk, I. Y. Sydorchuk 178-182