Буковинський медичний вісник

Редакція  журналу “Буковинський  медичний  вісник”  приймає  до  друку  рукописи,  що  оформлені  з
урахуванням “Єдиних  вимог  до  рукописів,  представлених  у  біомедичні  журнали”,  складених
Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (жовтень, 2007р.) які ґрунтуються на сучасних
підходах доказової медицини.


У журналі “Буковинський медичний вісник” публікуються статті з клінічної та експериментальної
медицини, що містять нові дані. Редакція не розглядає робіт, результати яких вже опубліковані чи опи-
сані  в  статтях,  представлені  чи  прийняті  для  опублікування  в  інших  виданнях,  як  вітчизняних , 
так  і зарубіжних.


Редакційна колегія:

Головний редактор: Бойчук Т.М.

Перший заступник головного редактора: Іващук О.І.

Заступник головного редактора: Кривецький В.В.

Відповідальні секретарі: Тащук В.К., Федів О.І.

Члени редколегії: Бєліков О.Б., Годованець О.С., Заморський І.І., Пашковська Н.В., Ілащук Т.О., Іфтодій А.Г., Коваль Г.Д., Колоскова О.К., Максим'юк В.В., Сидорчук Л.П., Сокольник С.В., Ткачук С.С., Цигикало О.В.

Редакційна рада: Амосова К.М., Бойко В.В., Гоженко А.І., Запорожан В.М., Коваленко В.М., Митник З.М., Паньків В.І., Черних В.П., Герхард Дамман, Збігнев Копанські, Дірк Брутцерт, Раду Крістіан Дабіша

Сайт з архівними даними

Том 24, № 2 (94) (2020)

Зміст

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Можливості діагностики давності настання смерті шляхом визначення кількості К+ та NA+ у склистому тілі ока людини PDF
V. T. Bachynskyi, Y. V. Sarkisova 3-8
Морфометрична характеристика вентролатерального преоптичного ядра гіпоталамуса зрілих щурів за модифікації фотоперіоду PDF
R. Ye. Bulyk, V. R. Yosypenko 9-14
Аналіз зв’язку генетичного поліморфізму довгої некодуючої РНК ANRIL із виживаністю пацієнтів із онкоурологічною патологією PDF
A. D. Volkohon, V. Yu. Harbuzova, A. V. Ataman 15-22
Цифрова поляризаційна мікроскопія для диференціації крововиливів у головному мозку травматичного і нетравматичного генезів PDF
M. S. Garazdiuk 23-28
Фактори ризику та особливості клінічного перебігу гнійно-запальних захворювань органів малого таза з урахуванням мікробного чинника PDF
E. O. Grygoriev, P. O. Sytnik, A. V. Diakov, O. G. Sytnik 29-33
Структурні особливості регенерації довгих кісток у щурів із експериментальною хронічною гіперглікемією PDF
Ye. S. Dudchenko, G. F. Tkach 34-40
Результати сероепідеміологічних досліджень населення Львівської області та професійної групи ризику щодо лептоспірозу PDF
О. О. Zubach, L. S. Vasyunets, Ya. M. Dyakiv, I. M. Gorbal, I. M. Kulish, O. B. Semenyshyn 41-45
Аналіз впливу рівня стресу у дітей 6–7 років, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду на показники захворюваності на карієс PDF
O. V. Klitynska, A. V. Stishkovskyy, N. V. Hasiuk 46-51
Гістоморфометрична оцінка змін паренхіми підшлункової залози за умов впливу гіперосмолярної дегідратації PDF
V. Yu. Kovchun, V. Z. Sikora, N. S. Lyndin, V. V. Sikora 52-56
Вплив окиснювального стресу на стан плода і новонародженного у вагітних із вузловим зобом PDF
S. Ye. Kosilova 57-62
Роль змін активності аргінази і орнітин-декарбоксилази у патогенезі уражень печінки у хворих на гострі лейкемії із супутнім ожирінням PDF
H. S. Maslova, I. M. Skrypnyk 63-69
Особливості клініко-лабораторних показників при алкогольній хворобі печінки у поєднанні з артеріальною гіпертензією залежно від поліморфізму Т786С гена ендотеліальної NO-синтази PDF
V. E. Molodtsov 70-78
Роль внутрішньочеревної гіпертензії у розвитку післяопераційної евентрації в онкохворих PDF
I. K. Morar 79-85
Клінічний перебіг артеріальної гіпертензії у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень на тлі ожиріння PDF
N. K. Pokrovska, O. M. Bochar, O. E. Sklyarova 86-90
Аналіз даних анкетування лікарів медичних закладів Вінницької області щодо основ проведення серцево-легеневої реанімації PDF
L. V. Rasputina, Yu. M. Mostovoy, T. D. Danilevych, D. V. Didenko, A. V. Belinskyi, A. V. Solomonchuk 91-101
Використання фіксованих подвійних і потрійних комбінацій у досягненні цільового рівня артеріального тиску при добовому моніторуванні у пацієнтів з артеріальною гіпертензією PDF
O. L. Rekovets, Yu. M. Sirenko, O. O. Torbas, S. M. Kushnir, G. F. Primak 102-112
Сучасні клініко-лабораторні особливості кору у дорослих залежно від тяжкості перебігу PDF
O. V. Riabokon, S. O. Bilokobyla, Yu. Yu. Riabokon, N. V. Onishchenko 113-120
Клінічна ефективність первинної профілактики карієсу постійних зубів у дітей 5-9-річного віку PDF
G. Sorochenko, L. Khomenko, O. Ostapko, I. Golubeva 121-126
Динаміка маркерів ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з легеневою гіпертензією на фоні хронічного обструктивного захворювання легень під впливом лікування PDF
I. M. Fushtey, K. L. Nikolaieva, E. V. Sid’ 127-135
Клінічно-анамнестичні особливості перебігу ацетонемічних станів у дітей з патологією системи травлення PDF
V. S. Khilchevska, N. M. Shevchyuk 136-139
Вплив антралю на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз у хворих на хронічний панкреатит PDF
O. S. Khukhlina, I. V. Dudka, T. V. Dudka, V. S. Smandych, V. O. Pavliuk 140-148
Розподіл фенотипів діабетичної хвороби нирок при латентному автоімунному діабеті дорослих PDF
I. O. Tsaryk 149-152
Ефективність профілактики карієсу зубів у дітей з бронхіальною астмою PDF
N. L. Chukhray, E. V. Bezvushko, S. E. Leshchuk, U. A. Stadnik, O. V. Kolesnichenko 153-158
Церебропротекторні властивості адемолу при черепно-мозковій травмі PDF (English)
S. I. Semenenko, Н. I. Khrebtiі, A. I. Semenenko 159-166

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Особливості адаптації іноземних студентів спеціальності «медицина» до навчання PDF
A. O. Mikheyv, V. B. Popovych, V. S. Dzhuryak 167-172
Застосування дедуктивного методу навчання біології у закладах вищої медичної освіти України PDF
L. O. Shevchyk, N. Ya. Kravets, I. M. Grod 173-177

НАУКОВІ ОГЛЯДИ

Імунотерапія раку порожнини рота і ротоглотки. Використання моноклональних антитіл PDF
H. A. Hirna, I. D. Kostyshyn, M. M. Rozhko, R. A. Levandovskyi 178-186
Особливості поєднаного перебігу хронічної ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу (огляд літератури) PDF
T. O. Ilashchuk, S. S. Horevych 187-195

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Розвиток стоматології дитячого віку в стінах Буковинського державного медичного університету PDF
T. M. Boychuk, O. I. Hodovanets 196-200